Gravplasser


I Norge er gravplassene ofte lagt i forbindelse med ei kirke. Tradisjonelt har vi derfor vært vant til å bruke begrepet kirkegård. Den offisielle betegnelsen er nå Gravplass, men gravplassene har beholdt sine egennavn. Her er en oversikt over gravplassene i Nærøysund, og litt om tilstand/behov for oppgradering

Til sammen 11 gravplasser. I tillegg har vi to gamle gravplasser som ikke er i bruk til gravlegging. Det er på Kolvereid nedenfor hovedveien som går forbi kirka, og på Garstad ved Garstad kirke.

Midler vi får inn fra festeavgift på graver i Nærøysund er øremerket til bruk på gravplassene og vil blant annet bli brukt til å utbedre de manglene som er beskrevet på gravplassene i denne oversikten. Vi får ikke gjort alt på samme tid, men Nærøysund kirkelige fellesråd vil som forvalter av gravplassene fortløpende prioritere hvilke små og store tiltak vi skal bruke festeavgiftsmidlene på.


Leter du etter en spesifikk grav? Det kan du gjøre her:

 

Søk etter gravlagt

 

Ligger ved Foldereid kirke. Nytt gravplassbygg med universelt utformede toaletter i 2021. Mangler grusganger. Gode parkeringsmuligheter. Ganske god parkebelysning.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER

 

 

Ligger ved Gravvik kirke. Gravplassbygg i dårlig forfatning. Toaletter uten universell utforming. Gode parkeringsmuligheter. Noe mangelfull belysning. Ingen utvidelsesmuligheter. Mangler noe grusganger. Gjenbruk praktiseres.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER

 

Ligger ved Kolvereid kirke. Dårlig gravplassbygg med begrenset tilgang på toaletter. Noen etablerte grusganger, men Kolvereid kirkegård er til dels vanskelig tilgjengelig for rullestolbrukere på grunn av at gravplassen er til dels bratt og litt ulendt. Tilstrekkelige parkeringsmuligheter ved besøk på gravplassen men alt for lite parkeringsplasser ved begravelser. En god del ledige nye graver. Ingen utvidelsesmuligheter. Til dels god belysning.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER

 

Ligger ved Lundring kirke. Nyrestaurert og påbygd gravplassbygg med toaletter som er universelt utformet. Grusganger ble etablert i 2021. Ny parkbelysning og nye vannposter etablert i 2022. Godt tilpasset universell utforming. Gode parkeringsmuligheter for besøkende på gravplassen, men litt for lite parkeringsplasser ved enkelte begravelser.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER

 

 

Ligger ved Salsbruket kirke. Mangler gravplassbygg og toalett. Noen nye graver igjen. Ingen utvidelsesmuligheter. Ganske god belysning.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER

 

Ligger ved Steine kirke. Gravplassbygg i dårlig forfatning. Toaletter uten universell utforming. Gode parkeringsmuligheter for besøkende på gravplassen, men for lite parkeringsplasser ved begravelser  Få nye graver. Gjenbruk av graver praktiseres. Til dels god belysning.

Søk etter gravlagte HER 

Info om festeavgift HER

 

Ligger på Torstad, rett forbi avkjørselen til Torstad kirke. Ble utvidet med et nytt felt for få år siden. Gravplassbygg uten toalett. Få parkeringsplasser. God belysning.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER

 

Ligger ved ankomst til Garstad, ikke ved Garstad kirke. Nytt gravplassbygg med toalett som er universelt utformet. Grusganger inne på gravplassen. Gode parkeringsmuligheter på to parkeringsplasser. Godt tilpasset universell utforming. Ingen utvidelsesmuligheter. Gjenbruk av graver praktiseres. Utilstrekkelig belysning.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER

 

Forholdsvis nytt gravplassbygg med toalett. En parkeringsplass med svært få parkeringsplasser. Ingen utvidelsesmuligheter. Gjenbruk av graver praktiseres. Utilstrekkelig belysning.

Søk etter gravlagte HER 

Info om festeavgift HER

 

Gammelkirkegården som var den første gravplassen i Rørvik. Ligger like ved den nye idrettshallen og har et gravkapell som trenger mye restaurering. Noen få egne parkeringsplasser langs Ingebrigt Østness gate. Ingen utvidelsesmuligheter. Gjenbruk av graver praktiseres. Ingen egen belysning. Stort behov for ny inngjerding.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER

 

Ligger like bortenfor Ytre Namdal videregående skole. Ble utvidet med fire nye gravfelt i 2018. Ingen mulighet for videre utvidelse. Har nytt gravplassbygg med toalett som er universelt utformet. Grusganger inne på gravplassen. Tre parkeringsplasser. Godt tilpasset universell utforming. God parkbelysning.

Søk etter gravlagte HER

Info om festeavgift HER