Kontaktinformasjon


Ansatte i gravferdsmyndigheten i Nærøysund

 

Kirketjener-Gravplassarbeider

Stig Gartland

91001424

Send e-post

Kirketjener-Gravplassarbeider

Terje Kvalø

41636509

Send e-post

Kirketjener-Gravplassarbeider

Inge Kvernvik

95171509

Send e-post

Kirketjener-Gravplassarbeider

Yngve Pedersen

97976084

Send e-post

Konsulent/Kirkeverge Leka

Arild Hestø

90860814

Send e-post