Gravplassvedtekter


Her finner du gravplassvedtektene for gravplassene i Nærøysund kommune.

Gravplassvedtektene på gravplassene rundt omkring i landet følger i stor grad Gravferdsloven, så bortsett fra enkelte lokale variasjoner er gravplassvedtektene ganske like på de fleste gravplassene i Norge.

 

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR NÆRØYSUND KOMMUNE

Jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) §21

Vedtatt av kirkelig fellesnemnd for Nærøysund kirkelige fellesråd 30.10.2019. Innarbeidet korrigeringer fra Nidaros bispedømmeråd 18.11.2019.