Gravlegging i minnelund


Gravlegging i minnelund kan være et godt alternativ for mange. Les mer om minnelunder i denne artikkelen.

 

Bilde fra minnelunden i Rørvik

Gravlegging i minnelund har blitt noe flere og flere velger her i landet. Dette har nok noe årsak i at denne gravleggingsformen innebærer at de pårørende ikke har noe ansvar for stell av gravstedet, og dette passer av forskjellige årsaker godt for mange. Folk flest flytter mer nå enn de gjorde tidligere og det blir flere og flere som ikke har noen av sine nærmeste boende lokalt og som dermed kan ta ansvar for stell av en grav. Dermed blir minnelunden et godt alternativ i stedet for å ha et eget gravsted som ofte blir stående ustelt hvis det ikke er noen som har anledning til å stelle på graven.

I Nærøysund har vi foreløpig bare etablert minnelunder på Østre gravlund i Rørvik, men det planlegges å etablere minnelunder på flere av gravplassene i Nærøysund i løpet av de nærmeste årene framover. Det er ingen fast standard på utseendet på minnesmerkene i navnet minnelund, slik at når det etableres minnelunder på gravplasser andre steder i kommunen kan disse minnelundene og minnesmerkene få et annet utseende og utforming enn minnelundene på Rørvik.

Hvordan fungerer gravlegging i minnelund?

Vi har to forskjellige typer minnelunder. Det ene er Navnet minnelund der navnene på de som er gravlagt settes på som skilt på et felles minnesmerke, og der gravplassbetjeningen besørger beplantning og stell på minnesteinen. Det andre er Anonym minnelund der det ikke påføres navn på avdøde på minnesmerket. Gravplassbetjeningen besørger beplantning og stell på minnesteinen også der.

Kostnad og regler ved gravlegging i minnelunder:

Navnet minnelund

Det betales en avgift som skal dekke del av minnesmerke, administrasjon, stell og vedlikehold i 20 år. Innbyggere i kommunen betaler kr 6.000,- for 20 år og utenbygdsboende betaler kr 9.000,- for 20 år. Etter frigravsperioden på 20 år betales festeavgift etter gjeldende satser som for andre graver.

Om gjenlevende ektefelle ønsker å reservere plass i navnet minnelund betales festeavgift for reservasjon av gravplass etter gjeldende satser som for andre graver på gravplassene. 

Bilde fra navnet minnelund på Østre gravlund i Rørvik. Betjeningen har plantet høstplanter og pårørende har satt buketter i vasene som står der.

Gravplassforvaltning tar ansvar for planting og stell av blomsterbed ved minnesmerket. Det er ikke tillatt å plante andre blomster på minnelunden. Avskårne buketter settes i vasene som står ved minnelunden. Lys som tennes skal settes i lysholder. Fakkelbokser er ikke tillat å bruke på minnelundene på grunn av soting og søl med stearin!

Navnet minnelund er et godt og kostnadsbesparende alternativ for de som av forskjellige årsaker ikke har mulighet til, eller ønske om, å ha ansvaret med å ta vare på et gravsted. 

 

 

Anonym minnelund

Det er ikke festeavgift eller andre avgifter for urnegraver i anonym minnelund. Dermed er dette en kostnadsfri måte å gravlegge noen for de som er bosatt i kommunen.

Utenbygdsboende betaler kr 1.000,- for nedsetting av urne i anonym minnelund.

Bilde fra anonym minnelund på Østre gravlund i Rørvik. Det er lagt til rette for lystenning ved minnesmerket og vaser for å sette fra seg buketter står der.

Ved anonym gravlegging er det i utgangspunktet kun gravplassforvaltningen som vet hvor på det anonyme feltet urnen er satt ned.

Gravplassforvaltning tar ansvar for planting og stell av blomsterbed ved minnesmerket. Det er ikke tillatt å plante andre blomster på minnelunden. Avskårne buketter settes i vasene som står ved minnelunden. Lys som tennes skal settes i lysholder.

Anonym minnelund er et godt alternativ for de som av forskjellige årsaker ønsker å gå ut av tiden uten at pårørende skal ha ansvar og kostnad med å ta vare på et gravsted etterpå. Dette er også et godt alternativ til askespredning på fjell eller på hav.

Anonym minnelund er også et godt egnet sted man kan gå til i forbindelse med julehøytiden, allehelgen eller på andre dager man har behov for å tenne et lys for noen som er gravlagt andre steder i landet.

Kontakt Nærøysund kirkelige fellesråd for mer info om minnelunder: Tlf. 948 43 885 eller e-post

Tilbake