Gjennomgang av krav om festeavgift


Det foregår for tiden en gjennomgang av festeavgiften på graver i Nærøysund. Det ble i fjor høst sendt ut et stort antall krav om festeavgift, spesielt på grunn av et etterslep i registrering i tidligere Nærøy kommune. Les mer om dette her.

 

Som i de fleste kommuner i Norge administeres  innkreving av festeavgift på graver gjennom kirkelig fellesråd. I forbindelse med sammenslåingen av Nærøy og Vikna kommuner til Nærøysund kommune er det tatt en gjennomgang av graver og festere på gravplassene i nykommunen. 

I den forbindelse viser det seg at det i tidligere Nærøy kommune er noe mangelfull innlegging av korrekt informasjon om hvilke graver som det er registrert festere på og hvem som skal stå som festere på disse gravene. Nærøysund kirkelige fellesråd er nå i gang med en grundig gjennomgang av dette og i den forbindelse ble det i slutten av oktober 2021 sendt ut ganske mange krav om festeavgift på graver som det til dels ikke har vært sendt ut krav om festeavgift på tidligere. 

Siden noen av de som nå har mottatt krav om festeavgift ikke har mottatt dette tidligere har det oppstått en del spørsmål om hvordan festeavgiften fungerer og hvorfor de nå plutselig mottar faktura på festeavgift. Mange har tatt kontakt og fått svar på spørsmål eller har fått sagt i fra om at de ikke er rette mottaker på fakturaen de har fått. Noen har også gitt beskjed om at det er noen graver som skal slettes.

Det å finne riktig fester på riktig grav kan være et tidkrevende og vanskelig arbeid i en del tilfeller. Derfor er det viktig at du gir oss beskjed hvis du har mottatt en faktura på festeavgift som du mener at det ikke er du som skal betale. Kanskje kan du gi oss informasjon om hvem som heller bør stå som mottaker av fakturaen du har fått?

Det er viktig for Nærøysund kirkelige fellesråd å få fullført gjennomgangen av gravplassene og få på plass riktig fester på alle gravene som noen ønsker å ta vare på. Vi har nå gode rutiner på plass slik at vi fortløpende oppdaterer med nye festere hvis eksisterende festere av graver dør.

Det vanskeligste for oss å holde oversikt over er når utenbygds festere dør siden vi ikke får noen melding om dette fra andre kommuner der festerne bor. Derfor er vi veldig takknemlige for å motta tips fra våre innbyggere hvis noen vet om noen som står som festere på graver i Nærøysund, og som bor andre steder i landet, dør, slik at vi kan få tatt en kontakt med pårørende for å få bekreftet hvem som skal være ny fester på gravene som den døde festet i Nærøysund.

Vi må bare beklage at det i denne prosessen med å rydde opp i ansvarsforholdene for gravene i Nærøysund er folk som har mottatt faktura på graver som for dem er ukjente, eller som de ikke føler at de har noe ansvar for. Er du en av disse som har mottatt en faktura du mener at du ikke skulle hatt så vil vi igjen oppfordre til at  du tar kontakt på telefon 948 43 885 eller på e-post slik at vi får slettet deg som fester, og at vi dermed får en mulighet til å gjøre et forsøk på å finne rett fester på gravene.

Visste du at du kan søke etter gravlagte på gravplassene i Nærøysund? Det kan du gjøre HER. Vi jobber med å ta bilde av alle gravsteinene slik at når du har søkt opp en grav så vil du også få se bilde av steinen. Vi er ikke i mål med dette ennå, men på Salsbruket er alle gravene fotografert, og det er også ganske mange på Gravvik som har fått bilde. Vi satser på at vi i løpet av 2022 skal få lagt inn bilde av alle gravminnene i søkemotoren.

 

Tilbake