Valg av sang og musikk i begravelser


Hvilken musikk skal man velge i begravelser? 

 

Valg av musikk i begravelser og bisettelser

Uansett hvilket tros- og livssynssamfunn du velger å gjennomføre gravferden i bør du ha tett dialog med den som er ansvarlig for musikken i seremonien. Det er greit å få veiledning på hvilke sanger og musikkstykker som er egnelige i begravelser. 

 

Den norske kirke i Nærøysund har utviklet en veileder som skal være retningsgivende for gravferdene som gjennomføres i kirkene i Nærøysund. Her er info om denne:

 

Veileder for sang og musikk ved gravferd i kirkene i Nærøysund

 

Innledning og informasjon

I sorgen etter tapet av en av våre kjære spiller ofte sang og musikk en spesielt viktig rolle. Den vekker minner, fører oss nærmere hverandre og gir trøst i en vanskelig situasjon. Kirkelig gravferd er av gudstjenestelig karakter og har lange tradisjoner og seremonien ledes av prest. I samråd med prest og organist/kantor gjør de etterlatte et egnet utvalg av sang og musikk til gravferden. Presten godkjenner alle tekstene, og kirkemusikeren all musikk som skal brukes i seremonien.

Salmer/sanger

Pårørende velger ut salmer/sanger i samråd med forettende prest, som også kan ha gode forslag som kan passe spelielt godt inn i akkurat denne seremonien.

Salmene (fellessanger) velges i hovedsak fra Norsk salmebok (som regel 4 salmer). Prest formidler så salmevalget videre til begravelsesbyrå og kirkemusiker.

Preludium og postludium - musikk til inngang og utgang

Denne musikken velges i hovedsak av kirkemusiker, men det er åpning for at pårørende også her kan komme med egne ønsker. Dette formidles til presten som kontakter kirkemusiker for godkjenning. Husk at selv om et kirkeorgel er et allsidig instrument er det likevel endel musikk som vanskelig lar seg fremføre på det. Derfor kan det av og til hende at noen musikkønsker dessverre ikke kan innfris.

Solistinnslag

Soloinnslag av en instrumentalist eller en sanger kan gi et verdifullt løft til seremonien. Slike ønsker formidles til presten som sammen med kirkemusiker går god for tekst og musikk.

Pårørende dekker selv utgiftene til solistinnslagene. Begravelsesbyrået kan være behjelpelig med å skaffe solist eller ekstra musiker.

Kirkemusiker akkompagnerer vanligvis solisten og må derfor informeres om dette i god tid. Den innleide solisten tar tidlig kontakt med kirkemusiker for å avtale øvelse, formidle noter mm. Det er solistens ansvar å fremskaffe noter på det som skal fremføres. Hvis kirkemusikeren/solisten ikke selv har eller kan skaffe noter til den ønskede musikken er det pårørendes ansvar å bistå med dette og eventuelt dekke kostnader for noter.

Det kan i noen tilfeller forekomme at et solistønske ikke kan innfris, men som regel finner man sammen frem til gode løsninger.

Avspilling av musikk, visning av bilder etc

Avspilling av musikk på lydanlegg godkjennes kun unntaksvis. Dette fordi et kirkerom er bygget for akustisk musikkfremføring. Levende musikk gir en helt egen opplevelse og kan sjelden erstattes av musikk fra en høyttaler. Ønsker man likevel dette må prest/kirkemusiker gå god for musikkvalget og gjøre avtale om dette med presten på forhånd. De fleste kirker i Nærøysund har ikke utstyr for musikkavspilling etc.

Husk at minnesamværet etter den kirkelige seremonien er svært egnet for både musikkavspilling, fremvisning og mye annet.

Kontakt med kirkemusiker til akkurat din aktuelle seremoni kan formidles i forbindelse med melding av dødsfallet.

Tilbake